Certifikáty

Certifikáty priepustnosti častíc cez filter

  • Zákonom vyžadovaný CE certifikát filtračného materiálu podľa normy EN 14683:2019
    záchyt viac ako 99.9% častíc 3±0,5 µm
  • Výrobca filtrov však, aby ukázal maximá záchytu častí, dal spraviť meranie aj podľa 30x prísnejšieho štandardu ASTM 2299, kde sa používajú ako testovacie médium menšie latexové častice veľkosti 0,1µm, čo je menej, ako veľkosť vírusu (Covid-19 0,14-0,16µm)
    záchyt 99.79% častíc do 0,1µm

respirátory FFP2 musia mať záchyt min 94% častice 0,6µm
respirátory FFP3 musia mať záchyt min 99% častice 0,6µm
podľa EN 149

Spôsob záchytu častíc

Spôsob filtrácie je tvorený mechanickou zábranou prechodu častíc na rozdiel od bežných medických rúšok a respirátorov, ktoré využívajú elektrostatický náboj na pritiahnutie častíc letiacich zo vzduchu do filtru. Tento náboj sa však vlhnutím bežných rúšok neutralizuje a teda materiál stráca kvalitu filtrácie. V materiáli môže nastať difúzny tok častíc a víry a iné častice sa dostanú na opačnú stranu filtra a následne sa môžu uvoľniť do vdychovaného vzduchu. Tento prechod však nie je u nášho použitého filtra fyzicky možný ani po navlhnutí.

Meranie odporu dýchania

Odpory dýchania pre filter boli preverené akreditovaným laboratóriom certifikát 14683:2019 a sú 57,26Pa/cm²
Pre konkrétne použitie v našej maske a pre dané rozmery filtrov boli namerané podľa EN 149 a zodpovedajú:

  • 84Pa pri 30l/min (povolené max 100Pa podľa EN 149 pre FFP3)
  • 260Pa pri 95l/min (povolené max 300Pa podľa EN 149 pre FFP3)

Masky nie sú testované na horľavosť preto nie je možné ich používať pri činnostiach, ktoré vyžadujú daný atest (zváranie, brúsenie...)

FilFix je produkt predávaný podľa požiadaviek európskej smernice CWA 17553:2020 ako tvárové rúško pre verejnosť.

Adresa

MultiRespirator s.r.o.
Matice slovenskej 490/51
911 05 Trenčín

Údaje o firme
IČO: 53076435
DIČ: 2121259580
IČ DPH: SK2121259580


Kontakt


+421 948 848 705